19.5.2023 novoluní v Býku (16:56)

13.05.2023

"Mystik může prožívat vzepětí představivosti a transcendentní vize, musí se však vracet zpět na pevnou zem, k úkolu, který má ve svém sociálním prostředí. "

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s potřebami vašich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíte. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

28° Býk 26' novoluní 

ŽENA, JEŽ PROŠLA SVOU "ŽIVOTNÍ ZMĚNOU", PROŽÍVÁ NOVOU LÁSKU

Schopnost člověka překonat biologická omezení prostřednictvím vědomí a citů.

Symbolismus zde poté, co v předchozích fázích předvedl jak mladistvý, tak zralý přístup lidského jedince k využití toho, co přináší kultura, zdůrazňuje schopnost člověka povznést se nad omezení, která se mu pokouší ukládat jak jeho biologická podstata, tak 

"normální" model společenského chování. Stejně jako v mnoha předchozích symbolech je i zde zobrazena "žena", protože v tomto raném stadiu cyklického procesu má individuální vědomí stále ještě receptivní, "ženskou" polaritu".

Kdykoli se tento stupeň objeví, znamená to, že by se člověk měl otevřít možnosti NOVÝCH ZAČÁTKŮ. V ideálním případě bude nový začátek zralejší reakcí na novou možnost prožívání.


Venuše: 12° Rak 59' (planeta v tomto období aktivuje - rezonuje s vaší schopnost sebepřijetí, sebevymezení, cítění, inspirace a kreativity, prožívání lásky a navazování vztahů prostřednictvím lásky, pocitů bezpečí)

RUKA S VÝRAZNÝM PALCEM NAPŘAŽENÁ JAKO MODEL KE SKICE

Síla vůle při formování charakteru.

Tady znovu vidíme, jak osobní charakteristika prozrazuje, co psychologického a duchovního se skrývá v pozadí. Palec znamená chiromantii vůli; pevný palec vůli nezlomnou; pružnější palec pak jedince poddajnějšího. V původní formulaci byla ruka "poněkud ohnutá", což by mělo ukazovat na flexibilnější charakter. Ať je to jak chce, základní význam symbolu je v tom, že individualita se může projevit pouze díky silnému charakteru. Kdykoli se tento symbol objeví, je to známka toho, že situace, již je třeba čelit, vyžaduje pevnou vůli.

Klíčovým slovem je CHARAKTER.