20.10. Merkur konjunkce Slunce (7:04)

20.10.2023

"Člověk nemůže ostatním "nic dát", pokud si neuvědomí, kým a čím je uvnitř, jaký je jeho potenciál a dokud se nerozhodne jej realizovat.

Každá konjunkce znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

O tranzitech Merkura více ZDE


Sabyánské symboly:

26° Váhy 33' 

LETADLO STOUPÁ VYSOKO K JASNÉMU NEBI

Vědomí schopné přesáhnout konflikty a tlaky osobního života.

Tento obraz symbolizuje schopnost, latentní v každém jedinci - 

schopnost povznést se nad stres existence v našem světě duality, a nahlížet jej shora. Vyzbrojen úmysly úsilím a zápasy minulých generací a spoluprací s ostatními lidmi může jedinec užitím svého intelektu získat novou perspektivu pohledu na lidské problémy a dosáhnout volnosti a míru v nadzemské říši bytí. 

Symbol nás uvádí do oblasti jednoty, která se nachází mimo polaritu. Je to stupeň UVĚDOMĚNÍ SI TRANDCENDENCE.


Venuše: 9° Panna 10' 

MALÍŘ EXPRESIONISTA PŘI PRÁCI

Nutkání vyjádřit individualizovaný smysl pro hodnoty bez ohledu na tradice.

Na tomto stupni vidíme jedince stavějícího se proti kulturním normám a stereotypnímu způsobu interpretace svého vnímání. Jde o vyhlášení nekompromisního spoléhání na sebe sama, které dokonce může znamenat určitý vzdor a provokaci vůči společnosti. Mysl se snaží odkrýt charakter skutečného základu individuální svébytnosti, tón OM (či logos) individuálního bytí. Takový proces ovšem obvykle vyjadřuje reflexi hluboké katarze s emocionálně nabitými  a i tragickými podtóny.

Symbol přináší narážku na techniku transformace osobnosti. Co převládá, je vnitřní konflikt a příliš sebevědomé "bytí sebou samými". Je však velký rozdíl mezi tím, být počátkem vývoje, těhotného budoucností, a mezi záměrným vyhledáváním ORIGINALITY.