21.3.2023 novoluní v Beranu (18:25)

21.03.2023

"Impuls směrem vzhůru je srážen strachem a nejistotou; podstata konfliktu tkví v tom, že síly tlaku směrem k budoucnosti a tahu směrem k minulosti jsou vyvážené."

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s potřebami vašich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíte. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

0° Beran 50' novoluní 

ŽENA, KTERÁ PRÁVĚ VYSTOUPILA Z OCEÁNU

Vytvoření nových forem a potenciality vědomí.

První ze 360 fází univerzálního a mnohaúrovňového cyklického procesu, který je zaměřen k aktualizaci určitého souboru potencialit. Tyto potenciality se v sabyánských symbolech vztahují k rozvoji individualizovaného vědomí člověka - vědomí, že je jedincem, který má své místo a funkci ("osud") v planetárním organismu Země a určitém typu lidské společnosti a kultury. 

Mít individuální vědomí znamená vynořit se z moře vědomí rodového a kolektivního. které se pak vynořené mysli jeví jako nevědomí. Toto vynoření je událostí zásadní. Je výsledkem určitého základního činu: nechat cosi za sebou, vynořit se z dělohy nebo z matrice, zde symbolizované mořem.

Takový čin nepovažujme za aktivní, pozitivní postoj individua. Na počátku je Čin; bývá to však čin nepatrný, nejistý. Malý křehký klíček, nořící se ze semene, neproklamuje hlasitě svou existenci. Musí se probít krustou půdy, dosud pokrytou zbytky minulosti. Je to ještě samá potencialita pouhý kousíček aktuální přítomnosti.


V symbolu je proto vynořující se entitou Žena; symbolicky řečeno, forma existence stále silně spjatá s nevědomými hlubinami biologické povahy druhu, plná touhy spíše než prosadit se. Žena je objetí tuleně, protože tuleň je savec, který kdysi prožil biologické, evoluční, ač relativně nevědomé vynoření, avšak vydal se na zpáteční vývojovou cestu a "vrátil se do lůna moře". tuleň tedy představuje krok zpět ve vývoji. Objímá Ženu, která se právě vynořila, protože každý proces vynoření je zpočátku náchylný k neúspěchu. Je obklopen vzpomínkami, přízraky proher v minulých cyklech. Impuls směrem vzhůru je srážen strachem a nejistotou; podstata konfliktu tkví v tom, že síly tlaku směrem k budoucnosti a tahu směrem k minulosti jsou vyvážené.

Možnost úspěchu i neúspěchu je v podstatě přítomna během celého procesu aktualizace. Každé uvolnění potenciality obsahuje tuto dvojí možnost. Nevyhnutelně otevírá dvě cesty; jedna vede ke "zdokonalení" vědomí, druhá k "dezintegraci" - k návratu k nediferencovanému (stavu humusu, rozpadu, kosmického prachu - tedy k symbolickým "širým Vodám vesmíru, k chaosu).

Symbol představuje počáteční výchozí stav či téma, vztahující se k první úrovni: IMPULS BÝT.


Venuše: 5° Býk 46' (planeta symbolizuje vaši schopnost sebepřijetí, sebevymezení, cítění, inspirace a kreativity, prožívání lásky a navazování vztahů; důvěrnost, oddanost, důstojnost, pojítko mezi duševní a tělesnou láskou - stabilita; věrnost, která pramení z podstaty; dobromyslnost, smyslnost a potěšení z tělesné blízkosti, láska k přírodě, majetnictví, možnost navázání pevných spojení)

VISUTÝ MOST NAD HLUBOKOU SOUTĚSKOU

Zápas o vyčleňování pomocí spolupráce ve skupině.

Člověk, který si prožil deprivaci a samotu, může dát svému emocionálnímu životu novou podstatu tím, že se zúčastní kolektivního projektu. Všechny velké evoluční změny vyžadují překonávání zásadních nesnází. Musí být učiněn krok vpřed, přestože vyvíjejícího se člověka ohrožuje propast. Není to už osobní Prázdnota - "otevřený hrob", je to průrva, jež je nedílnou součástí "krajiny", v níž musí evoluce člověka proběhnout. Prostřednictvím moci kolektivní skupiny či společenství a na základě na minulost je potřeba vytvořit spojení a vybudovat most přes kaňon.

Člověkem postavený most, vybudovaný díky kolektivní dovednosti, ztělesňuje a demonstruje lidskou schopnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY - dosáhnout evoluční kontinuity i expandovat do vesmíru.