26.7.2022 Uran konjunkce severní Lunární uzel (8:00)

23.07.2022

"Uranská vibrace je radostí revolty člověka proti věcem v něm samém, které bránily uskutečnění pravého společenství, je to radost z alchymistického cvičení, díky kterému jsou nánosy a zábrany uvolněny v oktávách širšího projevení se; je to radost z veškerého vykoupení - "přesáhnutí všech hrobů"." Elman Bacher

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 

1.8.2022 bude tato konjunkce zesílena přímou konjunkcí s planetou Mars.

18° Býk 35':

Z OCEÁNU SE NOŘÍ NOVÝ KONTINENT

Příliv nové potenciality, který následuje po krizi.

Tento symbol snad ani nepotřebuje výklad. Poté, co byla mysl vyprázdněna a bylo přivoláno světlo, aby vyčistilo vědomí osvobozené od 

vazeb a kontaminací, může z nekonečného Oceánu potencialit, Panenského KOSMU, vytrysknout příliv nového života. K čemu bude použit? 

Nacházíme zde návod, jak se chovat, když nová životní fáze opouští stadium vytoužené představy a skutečně se potvrzuje. Tou "technikou" je prostě dovolit nekonečnému Potenciálu operovat, a to s neomezenou SPONTANEITOU. To znamená dosáhnout stavu, kdy vědomě, racionální Ego už není kontrolním faktorem.

Téma, na které je třeba se zaměřit:

18° Štír 35':

PAPOUŠEK OPAKUJE ROZHOVOR, KTERÝ PRÁVĚ VYSLECHL

Schopnost předávat transcendentální poznání.

Člověku, který žije ve stavu horlivé a nezlomné víry, může být umožněno stát se přenašečem a vysílačem poznání či moudrosti, dalece přesahující jeho normální rozumové chápání. Mysl, která se naučila být tichá a 

pozorná, se může naladit na rytmus volání, které třeba intelektem nechápe, ale které je možná skutečným projevem nadlidských představ. Je zde nutno rozlišovat, aby se vyvážila přílišná dychtivost víry. 

Je zde naznačena lidská schopnost naladit se na zdroje vyšší moudrosti, pokud je člověk dostatečně pozorný a bedlivě naslouchá "vyššímu Hlasu". Pro potlačení negativního prvku automatismu a neinteligentního opakování je třeba užít vlastní intelekt. Všichni ptáci v symbolice znamenají duchovní schopnosti nebo síly. Nabízí se možnost učit se pod vyšších inteligencí. Klíčové slovo: NAPOJENÍ A VZÁJEMNÉ PROSTOUPENÍ.


Projevení skryté hodnoty zkušenosti v okamžiku, kdy je spatřen její hlubší význam:

Dnešním dnem 26.7.2022 v 8:00 nastává přímá konjunkce Urana se Severním Lunárním uzlem. Dále vyvrcholí v 18:24 konjunkce Černá Luna, Luna a Venuše ve znamení Raka - jsme tak konfrontováni a nuceni vzít zodpovědnost za své emoce, za to, jak jimi ovlivňujeme život ostatních členů rodiny a dalších skupin, ve kterých se pohybujeme a za to, do jaké míry necháváme zodpovědnost za naše životy a rozhodnutí na vnějších vlivech místo toho, abychom přestali být věčnými dětmi a začali realizovat vztahy, ve kterých se nacházíme novým způsobem. 

Dochází ke spontánnímu čištěný starých rodových zátěží. Hlavním tématem je zde pochopení hloubky spojení s našimi blízkými a

sociální nastavení společnosti.

Prvního srpna se k Uranu přidá planeta Mars a vznikne tak jedinečná trojkonjunkce Urana, Marse a Severního uzlu, naposledy byla na nebi viděna v roce 326 před naším letopočtem. Očekává se, že může přinést velké zvraty jak globálně, tak v životě jednotlivců. Záleží kam komu v jeho osobním horoskopu padne. Bude se nacházet na 18° Býk 57'.

Slunce a Merkur v opozici na retrográdního Pluta v Kozorohu zjevuje nové, po staletí skryté skutečnosti, které nás seznamují s pravou podstatou a minulostí naší civilizace a společnosti.