29.5.2022 (12:26) konjunkce Mars/Jupiter v Beranu

29.05.2022

"Jakmile si člověk, stávající se jedincem, začne být objektivně vědom své povahy a základů svého lidství, nachází sílu a vnitřní pocit bezpečí tím, že slaďuje svou bytostnou identitu s místem ve vesmíru, kde sám působí." (Dane Rudhyar)

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol 3° Beran 22' (aktivita a vyšší smysl, intuice):

PROFIL MUŽE, VYŘEZANÝ DO KAMEJE, PŘIPOMÍNÁ GEOGRAFICKÝ TVAR JEHO ZEMĚ

Síla celku, podporující jedince, který se začíná ztotožňovat s Jeho životem.

Jakmile si člověk, stávající se jedincem, začne být objektivně vědom své povahy a základů svého lidství, nachází sílu a vnitřní pocit bezpečí tím, že slaďuje svou bytostnou identitu s místem ve vesmíru, kde sám působí. Vědomě se domnívá, že on a toto místo jsou v kosmo - planetárním procesu propojeni - v "participation mystique". Vyjádřeno metafyzicky, jedná se o pojem átmanu a brahmu. Jinak řečeno, je-li člověk schopen se ztotožnit se složitou soustavou životních aktivit kolem sebe, může se coby jedinec stát nejen pouhým obrazem a představitelem Celku prostředí, kde se narodil (prostředí místního, planetárního a snad i kosmického), ale i 

činným agens, skrze ně může Celek vyjádřit sebe sama výtryskem tvůrčí resonance. Toto je ideál avatara - ideál "transpersonálního" života a vědomí, jež je cele zasvěceno božské Moci a dává se jí vést. Tato Moc může být rovněž chápána jako archetypální, vnitřní Já (Self), princip Ježíše Krista - neboť operuje pomocí zcela určitého jedince a osudu a skrze ně, a ti se stali její vnější manifestací, aby tak vyšli vstříc kolektivní lidské potřebě. Koncepce formálně-strukturální identity universálního makrokosmu a lidského mikrokosmu je velmi důležitá, neboť se projevuje na různých úrovních. Starověkému člověku poskytovala vnitřní pocit jistoty a harmonické síly. Modernímu jedinci ubíjenému  na každém kroku záplavou nesmyslů a marností dává pocit účasti v širých vlnách evoluce. Je odpovědí na dnes tolik rozšířený tragický pocit odcizení.

Tento symbol charakterizuje: ÚČAST NA ŠIRŠÍM ŽIVOTĚ.


Mars konjunkce Jupiter: symbolizuje pohyb nespoutané energie ve smyslu neprozřetelné odvahy, výstřednosti, ukvapenosti, pro některé neúspěch ve sporech. Dále symbolizuje příznivou konstelaci pro vítězství a mírová jednání. V kvadratuře na Černou Lunu se témata týkají nutnosti obrany rodinných kvalit života, emočního bezpečí a ohrožení dětí.

Mars s Jupiterem jsou ve výborné pozici v plné síle znamení Berana. Jupiter symbolizuje ochranu a Mars aktivitu. Kvadratura je martovská energie, takže prostřednictvím aktivity a účinné obrany vůči útokům zvnějšku je možné ohrožení na osobní i společenské úrovni eliminovat.


Venuše (silné postavení přinášející malé štěstí za podmínek sebepřijetí, sebeúcty, sebevymezení, sebehodnoty; pocity spokojenosti a smyslné radosti - praktičnost, stabilita, neodolatelnost, opatrnost, smyslnost, věrnost, žárlivost, majetnictví)      01° Býk 01':

ČISTÝ HORSKÝ POTOK

Ryzí, ničím nezkalený a spontánní projev vlastní přirozenosti.

Zde máme životní substanci v její původní, dynamické formě tak, jak se vynořila ze svého duchovního zdroje. To platí, ať je povaha zdroje jakákoliv. V jistém smyslu je horský potok zabarven složením půdy a všemi silami, které v minulosti formovaly skalnaté horské podloží; tedy, dá se říci, historií. Odhlédneme-li však nod této minulosti, vytryskl zde nový, čistý (tj. čirým nezkalený) proud potenciality. Je připraven cokoli, co se má stát jeho dharmou.

Hmota je stále ještě prostoupena velkou skrytou energií, energií která je u svého zdroje sama hmotou. Proudí nezadržitelně vstříc svému osudu. Je to prostě její PŘIROZENOST


Úvahu o vlivu Jupitera, vládci roku, na naše životy a dění kolem nás najdeš ZDE

Mars v Beranu: bojovník, sportovec, síla, bojechtivost, instinktivní intuice, budování anebo ničení, smělost; touha po životě, smyslnosti, podnikavosti; vůle, aktivita -  nebojácnost, pýcha, odvaha, hádavost, činorodost, neznající překážek, sebevědomí, láska ke svobodě, vysoce hodnotící ideál lásky, přepětí sil a přepracování. Seberegenerace - sebeléčení prostřednictvím vrozené pohybové aktivity.

Jupiter ("velké štěstí") v Beranu: otevřenost, zdvořilost, statečnost, ušlechtilost, obětavost až k vlastní škodě, myšlení, spravedlnost, filosofie, sport, vůdce, lídr, organizace nebo přílišná intenzita až nevyrovnanost, netrpělivost, omyly.