8.12.2022 úplněk na ose Střelec - Blíženci (5:10)

07.12.2022

Cesta k řeči srdce skrze pochopení fungování lidské mysli: "Jedinou "jistotou" je "nejistota".

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto emočního tlaku a k 

možnosti téma vědomě pochopit ("uvidět"). V tento moment máte možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu vašeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...    


Osa Blíženci - Střelec: osa relace (libovolný tah - vztah); vím, neustálý tah opačných stran, činnost, jednání, mentální pohyb, jak jen to je možné versus nalézání nových obzorů a cílů, za kterými je možné jít, věřím.


Luna 16° Blíženci 02' (nálady, domněnky, návyky, paměť, potřeba pocitu bezpečí, bez něho by v podstatě nebyl žádný příliv či další předpověditelné jevy):

ŽENA - AKTIVISTKA V EMOTIVNÍM PROJEVU DRAMATIZUJE SVÉ POHNUTKY

Vášnivá reakce na nový hluboký zážitek.

To, co bylo "objeveno", musí být nejen prověřováno intelektuálním porovnáváním, které umožňuje formulaci objevu; musí to být i "exteriorizováno" (vnějškově ztvárněno, projeveno), což zahrnuje i práci s těmi, kdo si zatím ničeho nového nejsou vědomi. Veřejnost musí být přesvědčena, protože je důležitá; musí být prolomena její netečná odolnost vůči změně. Což obvykle vyžaduje naléhavá témata emocionálně zdramatizovat. Máme zde v symbolu ženu, tedy osobu schopnou svým citovým zaujetím a plamenným výrazivem vnímanou veřejnost strhnout.

Jedná se zde o exteriorizaci původního impulsu - o jeho vynoření z širého oceánu potenciality, tvořící lidskou přirozenost na všech úrovních. Důležitý je jeho proces a sdělování nových zkušeností. Mysl je vyzývána, aby předvedla svou práci; avšak jako první přichází akce této mysli, jíž bylo násilně pohnuto, a která chce násilně pohnout ostatními PROSELYTIZUJÍCÍ MYSL.

Slunce 16° Střelec 02' (vědomí - symbolizuje schopnost najít vnitřní světlo a definovat sami sebe ve světě):

MOŘŠTÍ RACKOVÉ POLETUJÍ KOLEM LODI. ČEKAJÍ NA POTRAVU.

Snadno získaná závislost psychických tužeb na podnětech sociálního prostředí.

Živočichové vtažení do okruhu toho, co produkuje lidská společnost, zjišťují že je snadnější živit se tím, co člověk odhazuje, než pídit se za potravou obvyklým složitým způsobem. Rackové zde symbolizují divočejší a normálně nezkrotné energie lidské duše, avšak i tyto energie mohou být do jisté míry ochočeny tím, že se stanou závislými na vedlejších produktech lidských dobrodružství v oblasti nevědomí (v moři). Přirozené instinkty se živí reakcemi společensky podmíněného ega mysli, a často i jeho úchylkami.

Symbol ukazuje, jak snadno se může příroda podřídit neutuchajícím ambicím člověka ve snaze o ovládnutí celé biosféry pomocí všelidské planetární společensko-ekonomické organizace. Je to symbol ZÁVISLOSTI.


Venuše 27° Střelec 31' (Ztělesňuje neviditelnou sílu vzájemné přitažlivosti, lásky, vkusu, krásy, spřízněnosti a přátelství. Je symbolem sebepřijetí, sebevymezení, inspirace, vizualizace a procítění naplnění smyslů a potřeby životní hojnosti): 

STARÝ MOST PŘES PĚKNÝ POTŮČEK JE DOSUD V PROVOZU

Prvky ve společnosti, které přetrvávají a prokazují její schopnost smysluplně propojovat génia svých jedinců s každodenními potřebami kolektivu.

Tento symbol jako by spojoval základní hodnoty obsažené ve dvou předešlých. Mistrovství několika imaginativních  a zručných jedinců, kteří zvládli materiální faktory, umožňuje společenství, aby zůstalo soudržné a schopné hladkého fungování v nejlepším možném prostředí. Práce těchto sochařů-inženýrů umožňuje jejich lidu rozvinout relativně stálou kulturu- Ustavuje se tradice, která umožňuje lidem propojit jejich vlastní přirozenost s tou nejvyšší vizí, jakou jejich vůdcové mohou přijmout a objektivně projevit.

Symbol ukazuje způsob, jak může lidské dílo harmonicky splývat s přírodním prostředím tím, že vytváří krásné a trvalé formy hlubokého významu. V reakci na ošklivost našich chaotických měst a dálnic máme tendenci toužit po "divočině". Tím pravým ideálem, o nějž je však třeba usilovat, je kombinace přírodní krásy s lidským umem a představivostí. Jako klíčové slovo můžeme použít název knihy architekta Clauda Bragdona: KRÁSNÁ NEZBYTNOST.