13.11.2023 novoluní ve Štíru (10:28)

10.11.2023

"Máte v sobě moc přetvořit realitu podle svých představ".

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

20° Štír 44' novoluní 

VOJÁK, POSLUŠEN SVÉHO SVĚDOMÍ, ODMÍTÁ ROZKAZ

Být připraven čelit následkům odmítnutí autoritativních postupů agresivní společnosti.

Během doby, kdy se člověk zapojuje do aktivit, jež jsou v jeho kultuře - a v mnoha rysech též ve všech společnostech na tomto stupni lidské evoluce - tradiční, střetává se často s konfliktem mezi 

svým vlastním individuálním prožíváním hodnot (svým vědomím) a požadavky společnosti. Snad nejtypičtější ukázkou takového konfliktu je služba v armádě - proto tento symbol. Nacházíme v něm jedince, který prosazuje vlastní hodnoty, ačkoli se nemůže vyhnout následkům svého rozhodnutí. Musí být v takovém případě připraven jim v klidu čelit, ať to stojí, co to stojí.

Téma, které symbol předkládá, je jasné. Společnost se v takové situaci zdá být všemocná; jedinec však nemusí být duchovně svázán, byť byl ve vězení. vždy si může zachovat VNITŘNÍ SVOBODU a prokázat se jako individualita.


Venuše: 5° Váhy 30' 

ČLOVĚK VNITŘNÍM ZRAKEM ZKOUMÁ SVÉ IDEÁLY A VIDÍ, JAK NABÝVAJÍ KONKRÉTNÍCH FOREM

Aby se sny či ideály mohly splnit, je nutné si je předem jasně představit.

Jedno francouzské přísloví říká: "Co je dobře vymyšleno, dá se lehko formulovat." Proces vnitřní vizualizace je velice podstatný, snad jen s výjimkou případu, kdy jde o tvůrčího jedince, který se stal přímým, čistým kanálem sestupu duchovní Moci, a ryzí čočkou, skrze níž může Archetyp Lidské (nebo Boží) Mysli být bez zkreslení promítnut kamkoli, kde je potřeba. V ostatních případech je tvůrčí akt méně přímý: člověk promítá do světa to, co "spatřil" na obrazovce svého individualizovaného vědomí.

V tomto symbolu jde o fázi VNITŘNÍ FORMULACE v přípravě na tvůrčí projekci vlastních ideálů nebo koncepcí.