Mars v Raku (25.3. - 20.5.2023)

25.03.2023

V tom, co činíte, se odráží to, jací jste.

25.3.2023 (12:10) - 20.5.2023 (15:51):

Mars v Raku jde pozadu - nepřímo. Jeho tranzit vás propojuje s přírodou, vaší  citovostí a imaginací, schopností vnímat "trávu růst", proměnlivostí a tvořivostí. Rezonuje s vaší schopností tvořivé fantazie. Samostatně a s pýchou  prosazuje své zájmy, nikoli však přímo. (partyzánské války, jižní národy). Jeho postoje i cíle kolísají a mění se. Je nesmírně náladový, citlivý, libuje si v sebetrýznění a hned se urazí. Více slov než činů. Dokáže druhé vtahovat do svých pocitů vin a trápení. Zasněný milenec s bohatou fantazií a schopností se vcítit. Ideální obraz něžného, romantického, starostlivého, cituplného, oddaného muže. Rozhoduje se emocionálně, nicméně většinou z nějaké náklonnosti či nálady, s mnoha oklikami a nedůsledně.

Je nepřímo agresivní. Má malou schopnost projevit hned agresi navenek - defenzivní. Nejprve se zdánlivě přizpůsobí, ale v podvědomí ho to hryže dál, což mívá často za následek narůstání citů do obludných rozměrů. Agresivitu může ventilovat prostřednictvím tance, potěšením z hudby, jejím provozováním, rukodělné činnosti, kutilství. Bojuje prostřednictvím obviňování, citového vydírání. Vyvolává ve druhých záměrně špatné svědomí. V důsledku špatné nálady vyvíjí emoční tlak, durdění a urážlivost. Co se týká sexuality je nejprve ostýchavý, ve známém rámci velmi oddaný, velká citová síla a bohatá fantazie.

V Raku Mars podléhá emocionálnímu jednání, hlavně afektu a fantazii, praktická úvaha je potlačována. Nevyniká intelektuálními schopnostmi jako v předešlém znamení Blíženců. Stejně tak nedokáže prosazovat s patřičným důrazem své zájmy. Projevuje tendenci k silným citovým výlevům. Křik nebo násilí nepatří mezi jeho prostředky, které by v takovém případě uplatnil. To je příčinou toho, že je ostatními podceňován. Jeho tranzit znamením Raka posiluje a obnovuje vaše psychické schopnosti, které představují velký potenciál v rozvoji emocionálních vlastností ve vašich životech, jako jsou hloubka vnímání, citlivost, vášnivost, tajuplnost a schopnost bohaté fantazie. Je tichý, nemá rád násilí a hlučnost. V tichosti "bojuje" za emocionální klid a vzájemné propojování. Pokud se vám v tomto období nedaří nalézt cestu ke svým skrytým vlastnostem, bude vámi rezonovat s pocity ochablosti a náladovosti, jejichž důvodem bude váš osobní pocit z toho, že se nedokážete prosadit tak, jak jste byli zvyklí z minula. Žijete v době, kdy je tato Martova rezonance zneužívaná vnějšími silami a vy čelíte situacím, kdy vás mají tendenci dostávat 

do stavů ochablosti především formou citového vydírání a neustálého vyvíjení nikdy nekončícího pasivně agresivního existenci ohrožujícího nátlaku. Mars je planeta představující vaši emocionální a životní sílu. Jako příklad jeho astrologického významu je situace, ve které jste se ztratili v Saharské poušti a nacházíte se na pokraji sil, jste žízniví, spálení od denního slunečního žáru, zároveň promrzlí nočními poklesy teplot, hladoví, blíží se váš konec a vaše tělo funguje už pouze mechanicky - v tu chvíli vás jakási vaše emocionální, hybná, fyzická síla donutí vyhledat a vyhrabat kořínek vám neznámé pouštní rostliny a z posledních sil ji sníte. Pokud ještě nekráčíte po své "životní cestě", stejně jako s postavou v pouštním příběhu, s vámi Martův tranzit znamením Raka zarezonuje - sehraje vám situace, aby ve vás mohlo být aktivováno silné vnitřní vyzařování, které odplaví staré a zraňující anebo přitáhne prostřednictvím vzájemné potřeby péče a citového bezpečí spolu-rezonující vztahy na vaší osobní úrovni i ve společenství, kterého jste součástí proto, aby se mohl začít uzdravovat nebo rodit nový život-jeho potenciál na všech úrovních života na zemi.

25.3.2023 vstup Marse do Raka:

20.5.2023 vstup Marse do Lva: