Mars vládce roku 2023

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji také, pokud se nemůžete osobně dostavit, po dohodě předem - komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další...

MARS - sebeprosazení, nutkání, sebeovládání, emocionalita, nový start, sebeléčení.

Rok plný nových začátků ... během roku 2023 Mars postupně vstoupí/-il a bude tranzitovat sedmi znameními zvěrokruhu (Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec).

12.1.2023 (21:19) - 8° Blíženci 07' - návrat do direkce

25.3.2023 (12:10) vstup do Raka

20.5.2023 (15:52) vstup do Lva

10.7.2023 (12:00) vstup do Panny

27.8.2023 (13:42) vstup do Vah

12.10.2023 (4:23) vstup do Štíra

24.11.2023 (10:37) vstup do Střelce

V období od 20.8.2022 - 25.3.2023 se setkáváte a budete setkávat s tendencí ve společnosti dobýváním osobní moci pomocí slov. Jste nuceni k poznání, že nelze někomu něco adekvátně vysvětlit, pokud to nerozeberete a nezjistíte, na jakém základě to funguje; Mars v Blížencích je spojen se všemi druhy komunikace a techniky, jako jsou media - internet, rádia, televize, telefony, počítače, automobily a veškerá autodoprava, hlučnost, klábosení, mnohomluvné přednášky nebo výkřiky, válka slov, chladné objektivní myšlení, řezání věci na kousíčky a dělá z nich nové věci - aranžuje věci podle svého, představivost nebo brilantní duševní kreativita. Upravování reality tak, že už se nepodobá tomu, co se skutečně stalo.

Negativním rysem tohoto postavení je, že příběhy se pomalu mění, až jsou kompletně upraveny ve prospěch vypravěče a s pravdou nemají moc společného. Jeho projevem jsou v tomto případě také hněvivost nebo vtipkování skrývající hněv.

 Prostřednictvím tranzitu Marse znamením Blíženců je třeba naučit se, že sama realita nesmí být zničena, ale musí být brána jako uspokojující a se všemi chybami.

Na fyzické úrovni jsou v tomto období více oslabeny a je třeba se zaměřit na somatiku oblastí horních plic, průdušek, paží, nervového systému, schopnosti řeči - komunikace, nutnosti pohybu mentálního i fyzického a kontaktu s okolím, bolesti hlavy, nemoci cév spojených s kvalitou krve ... 

V tomto období jste nuceni začít psát vlastní příběh, začít hledat fakta, prověřovat a analyzovat vše, co k vám přichází z informačního pole. V případě nutnosti změny nefunkčních a přežitých postojů, Mars v Blížencích rezonuje s mentálním pohybem, který vás učí zkušenosti, že "to, co je pitváno, většinou umírá". Vyberte si nebo do "informačního pole" vkládejte nové myšlenky a fakta, které aktivují proudění energie podporující vaši životní radost, schopnost prosadit se a kreativitu. Přijímejte potřeby své "duše - psyché", přestaňte dělat kompromisy, ze strachu kličkovat sami před sebou, svými potřebami a naučte se správně "dýchat". 

S přáním prožití hezkých Vánočních svátků a s přáním pohodového vstupu do Nového roku 2023, Zdeňka Svobodová

PS: Text bude postupně doplněn.

"Pero je mocnější, než meč."

Mars v Blížencích vás nutí zbystřit rozum, pomocí kterého jsou řešeny praktické problémy racionálním způsobem. Člověk si ale rád klade více úkolů zároveň a protože má snahu se rozptylovat, výsledek je buď oddálen, nebo se nedostavuje vůbec. V tomto období rezonujete s tzv. "ostrým jazykem", který ve vašich životech aktivuje vaši vrozenou pohotovost, chytrost, šikovnost, bystrost a obratnost.  Buď vy sami zjistíte, že máte lepší schopnost reagovat na vnější vlivy nebo náhle potkáte situace - lidi, kolegy v práci, partnery, kteří vám roli "Marse v Blížencích" sami sehrají, abyste se s tímto mentálním pohybem ovlivňujícím dění ve společnosti a ve vašich osobních životech zkušenostně a vědomě propojili. On sám symbolicky v příbězích dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. Rezonuje s tendencí k roztržitosti, rozptylování. Zintenzivňuje cynismus, sarkasmus, za kterými skrývá vztek, nemá výdrž. Mnoho povyku pro nic. Dokáže být také šarmantní, ale nestálý milenec, lichotník. Duchaplný, zábavný, živý, chytrý, ale nerad se citově váže. Věčný mladík. Rychlé, chytré a praktické rozhodování. Všechny cíle jsou vždy jen relativní a uzpůsobují se novým poznatkům. Úmysly často zůstávají nesplněny. Snadno vzplane, netrvá to však dlouho. Většinou se vybije verbálně. Rychlé spory vyžadují prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Slovní agrese. Šikovný taktik, velmi obratný, pohotový, cynický a ledově chladný. Kousavý výsměch a zraňující nenávistné výpady. Napřed zmate slovem a potom udeří. Málo pudová sexualita, teoretický zájem, verbální erotika, zvědavý, má rád změnu a s oblibou experimentuje. Hledá vše, co je rafinované.


Symbolika Marta a znamení Berana: 

Don Quijote de la Manche:

Iáson, Médea a příběh o jejich cestě za zlatým rounem: 

Kam směřujete svoji martovskou energii v zájmu sebeprosazení, sebeléčení a k vyjádření vlastních emocí v horoskopu určuje postavení Venuše (ve znamení a domě).

Prostřednictvím přijetí principů Venuše v horoskopu můžete nasměrovat každodenně svoji aktivitu k naplnění výše popsaných principů a k dosažení spokojenosti ve vašem životě.


Planeta Mars v řeči západní astrologie vibračně představuje touhu vyzkoušet své síly a odvahu v širším světě. Ve věcech srdce je symbolem mužské sexuality.

Ve starověku nazývali lidé rudou planetu "Malé zlo" a spojovali ji s válkami, ohněm a ničením. Představuje primitivní instinkty přežití, které jsou nám všem společné - odhodlání bojovat při obraně svých domovů nebo myšlenek a názorů. Vliv Marsu pociťujete každý den, když bojujete za své postavení, soutěžíte s druhými nebo se snažíte bránit se před kritikou a chránit své vlastní ego. Mars dodává nezbytný žár jako vzpruhu při činech a odhodlání k přežití, bez kterého by člověk nedosáhl ničeho. Má vztah i k sexuálním pohnutkám, svalové síle a schopnostem seberegenerace.

Mars ukazuje, co chcete od života a odpovídá vašim základním touhám a motivacím. Po tělesné stránce reprezentuje energetické hladiny a sílu. Psychologicky představuje hnací sílu, která vám dovoluje odpovídat na všechny formy obtíží a sbírat odvahu v případě ohrožení. Je to váš bojovný a soutěživý duch, který odpovídá hrdinskému archetypu. Rád zkouší vaši sílu a odvahu nejrůznějšími způsoby soupeření. 

V horoskopu zrození ukazuje, jak ve světe využíváte svoji sílu a jestli máte tělesnou a duševní sílu pokračovat dál. V nejlepším případě vás nabíjí odvahou a odhodláním razit si v životě cestu vpřed se schopností jednat rychle a rozhodně či dotahovat věci do konce. V horším případě vás energie Marsu nutí jednat ve vypjatých chvílích okamžitě a bez přemýšlení o důsledcích. Tato velmi proměnlivá a primitivní energie pracuje lépe, když je vědomě někam nasměrovaná. 

Když dojde na otázky spolupráce - zvláště ve vztazích -, není na tom Mars moc dobře. Představuje mužskou sexualitu a v mužském horoskopu ukazuje, jak muž pociťuje a vyjadřuje svou mužnost. v ženském horoskope popisuje vlastnosti, které ženě připadají na mužích přitažlivé, a způsob, jakým sama vyjadřuje energii Marsu.

Mars také představuje odvahu, kterou potřebujete, abyste se osamostatnili. Potřebujete určitou intenzitu nutkání naplnit svůj vrozený potenciál stejně jako přesvědčení, že zvládnete určité věci sami. Mars pomáhá Slunci v budování našeho zdravého ega, abychom mohli dosahovat svých osobních cílů. Jestliže máte důvěru ve vlastní sílu, můžete umožnit druhým, aby byli sami sebou. Ostatní se nás začínají bát, až se jim snažíte vnutit svou vůli. Mars přináší do vašeho života vášeň a vzrušení. Čím plněji žijete pod vlivem Marsu, tím více se cítíte plni síly a je vám lépe. 

Pozice Marsu v horoskopu ukazuje, jak směrujete svou energii, vaši schopnost projevovat takové vlastnosti rozhodnost nebo agrese, stejně jako rychlost, s níž ve vás narůstá zlost. Také naznačuje, jak hluboko jste ochotni nechat se zranit nebo jak hluboko zraňujete

druhé. S vlivem Marsu jsou spojené i takové osobnostní kvality jako schopnost čelit nebezpečí, dovednost rozhodného a iniciativního jednání nebo používání tělesné a sexuální síly.

Starověký římský vládce Mars (v řecké mytologii mu odpovídal Áres) je většinou zobrazovaný jako válečník v brnění, který potřebuje zkoušet, jak daleko se dostane ve všem, do čeho se pustí, Představuje proto sílu průbojnosti a impulz ke zrození. V dětství Mars ztělesňuje to období, kdy se děti stavějí na vlastní nohy a začínají si hledat své místo v okolním světe. Také představuje sílu, která nutí každého z nás si utvrdit si svou nezávislost na druhých a bránit svou vznikající unikátní osobnost, stát na vlastních nohou v těžkých nebo konfliktních situacích a nenechat se využívat druhými. Zosobňuje i pud sebezáchovy a přežití ve světě a touhu vybojovat si pro sebe pohodlné a bezpečné útočiště.

Možná nemusíte bojovat o přežití ve fyzickém slova smyslu, ale během celého života často svádíte psychologické bitvy. Jako děti (a dokonce i jako dospělí) jste pořád nuceni, abyste zapadli do pevných pravidel toho, jací máte být a jak se máte chovat. Mars představuje sílu, se kterou bojujete za svá práva. Dospívající lidé jsou často podráždění, když se snaží osamostatnit se od rodičů a zdůraznit svou nezávislost. Zuřivě pak chrání svůj životní prostor. Planeta Mars také ztělesňuje vaši schopnost vymezit si teritorium a stanovit osobní hranice.

Jestliže nejste schopni z nějakého důvodu schopni napojit se na energii Marsu, pociťujete nedostatek iniciativy, životní síly a motivace. Na druhou stranu přílišné užívání této energie vede k prudkosti, netrpělivosti, sobeckosti, lehkomyslnému chování a vnitřnímu vyhoření. Příznaky nesprávně fungující energie Marsu jsou i neschopnost rozhodnout se, pocit marnosti, nemohoucnost nebo ztráta osobitosti či nasměrování. Mohou vést až k depresím a nemocem nebo k destruktivnímu chování, které má kompenzovat pocit bezmocnosti. Nebezpečí pramení z toho, že když se energie Marsu nevyužívá pozitivně, obrací se dovnitř a má neblahé účinky. Když jste však schopni vyjádřit svou zlobu a silné emoce přijatelným způsobem, cítíte se zdravě a posilněni. Větší aktivita pod vlivem Marsu může vést ke zlepšení zdraví i životní síly. Smysl pro dravost vám dává sílu, která vám dovoluje vyrovnat se se světem a osvojit si nové schopnosti - obě tyto vlastnosti potřebujete pro pocit vyrovnanosti a sebedůvěry. Potřebujete trochu bojovat, abyste proměnili možnost v konkrétní skutečnost. (Annie Lionnet - Astrologie)