Mars konjunkce Chiron

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

My lidé si myslíme, že život, který žijeme, je vázaný na principy, kterým rozumíme a které jsme přizpůsobili naší představě a našemu chtíči/potřebám. Neradi tuto představu opouštíme. Vesmírné/přírodní zákony mají však vlastní cykly, kterým můžeme "porozumět" pouze prostřednictvím řeči našeho srdce. Mají svůj vlastní čas a pohyb.


Konjunkce Mars/Chiron 13.7.2020 (21:32) 9° Beran 08'

Sabyánský symbol:

UČITEL DÁVÁ TRADIČNÍM PŘEDSTAVÁM NOVÉ SYMBOLICKÉ FORMY

Revize postoje na začátku nového cyklu zkušeností.

Tato fáze předestírá vyjádření možnosti znovunastolení problému zaměření vlastních energií na citové popudy a kulturní hodnoty, které daleko více vylučují než zahrnují. Následující podstupně vývoje společně významným způsobem tento přístup obohatily; výsledkem je, že začínáme

vědomě toužit na nové úrovni reformulovat mnohé z toho, co bylo považováno za samozřejmé dříve, kdy to bylo z evolučního hlediska vskutku nezbytné. Nyní je možno velmi konkrétní, emocionálně nabité obrazy z minulosti reinterpretovat jako "symboly" s mnohem širším spektrem významu.

Je zde nalezena nová dimenze vědomí, která ukazuje vyšší možnosti prožívání a mentálního vývoje. Je to fáze ABSTRAKCE a emocionální vázanosti.