Novoluní 13.3.2021 (11:24)

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pocit, že váš život je blokovaný vnějšími hranicemi, ukazuje pouze na to, jaká jste si vytvořili vlastní vnitřní omezení, jaké limity stavíte sami proti sobě na vnitřní úrovni. 

Každá konjunkce - novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánské symboly: 23°Ryby 05'

MÉDIUM, SCHOPNÉ "MATERIALIZOVAT", DÁVÁ SEANCI.

Schopnost vložit vlastní vitální energii do zhmotnění vědomých ideálů či nevědomých tužeb.

Člověk  který věří, že má určité poslání či úkol, nebo jakýkoli zvláštní dar, jenž může být ku prospěchu společenství, musí tuto svou víru vyjádřit a dát jí tvar. Musí předložit výsledky. Někdy s tím bývají spojeny potíže a vyžaduje to zvláštní podmínky nebo okolnosti; ale vždy je do jisté míry zapotřebí vložit do věci něco z vnitřního náboje, který je dotyčnému hluboce vlastní. Je nutno

se vzdát něčeho cenného, co pochází z hluboce osobní zkušenosti nabídnout ostatním. Psychická substance média poskytuje látky, které se zviditelní v jevy, je-li vše nefalšované. Po ukončení seance bývá médium vyčerpané. Ten, kdo něco předvádí, vkládá do představení kus vlastního života.

Symbol popisuje projev medijních energií, a takový projev lze interpretovat pozitivně nebo negativně, podle motivů, které přiměly "médium", aby dávalo seanci. V nejkonstruktivnějším aspektu je pro celou věc vhodné klíčové slovo SUBSTANCIACE. Pro stinný aspekt procesu pak je případným klíčovým slovem "klam".

Substance: podstata - stálá a neměnná stránka jsoucen (věcí), které existují samy o sobě a nesou na sobě proměnlivé případky (akcidenty).


Současné novoluní se nachází ve znamení Ryb v konjunkci s Venuší a Neptunem. Jedná se o takzvané stellium, které svojí typickou "Rybí rozporuplností" silně zabarvuje energie, ve kterých se nyní nacházíme a situace, které prožíváme.

Znamení Ryb je posledním znamením zvěrokruhu a zahrnuje v sobě znaky všech ostatních znamení.

Venuše, jako čistá esence lásky, hojnosti, stability, sebevymezení, inspirace a harmonie, nositelka energie, která spojuje svět hmoty se světem ducha a je schopna vnímavější lidskou bytost na okamžik přenést do stavů vysokého duchovna, vstoupila do znamení Ryb 25.2.2021 (13:51). 

Nyní, ve spojení s Neptunem, Sluncem a Lunou umocňuje prožívání naší potřeby vnitřního klidu a stability na úrovni našich energetických těl a mimosmyslového vnímání. V tomto období jsme naladěni na potřebu ochránit naši duševní podstatu, která rezonuje s daným stavem naší mysli.

Vše kolem, včetně nás, nyní silně rezonuje s nastavením kolektivního nevědomí, psychické atmosféry prostředí, ve kterém žijeme a jeho rytmických impulsů působících na naše podvědomí. Jsme ve fázi, kdy je potřeba uvědomit si princip zrcadlení.

Saturn ve Vodnáři se pomalým tempem uvolňuje z kvadratury s Uranem v Býku (ve znamení Býka vládne planeta Venuše). Jedná se o rozběžný planetární pohyb, což znamená, že procházíme velkou změnou na úrovni myšlení a fungování společenského života, hroutícího a sebe sama pohlcujícího dosavadního nastavení společenského systému, který používá všechny dostupné, především mediální prostředky k tomu, aby se udržel tzv. "nad vodou". Tito dva velikáni se v roce 2032 spojí konjunkcí ve znamení Blíženců. Do té doby budeme realizovat a čistit všechna témata, která současná kvadratura zviditelnila. Stejná kvadratura v roce 2021 nastane ještě dvakrát.

Jako jedinci v sobě máme v rozmezí astrologických kvalit znamení Býka zakořeněnou potřebu plánovat svůj život tak, aby "šel" odněkud někam, držet se jistoty a návyků získaných během dětství, dospívání atd. Potřebujeme být součástí určité skupiny lidí, přátel, rodiny. Jejich prostřednictvím se nejlépe identifikujeme. Jedná se o naši zakořeněnou potřebu materiální a emocionální stability a bezpečí, která je přirozeným základem pro naši duševní pohodu. Pokud si tímto hluboko zakořeněným postojem ve skutečnosti bráníme být sami sebou ve spojení s kosmickými rytmy, stáváme se závislými. Chceme, aby za nás někdo jiný vyřešil například otázku našeho fyzického a psychického zdraví.  

Znamení Vodnáře presentuje kvalitu našich myšlenek, uvažování. V období silného vlivu tohoto znamení se začínáme konfrontovat s tím, jak nesprávně použitá mysl dokáže svým vlivem zpustošit všechny dobré pocity, jak pár důmyslně zvolených slov dokáže zničit představu a důvěru v někoho bližního nebo v samotný smysl života, jak lehce jsme ovlivnitelní. Venuše v konjunkci s Neptunem zesilují potřebu klidu a harmonie a Saturn ve Vodnáři zprostředkovávající 

zkušenost s používáním nebo zneužíváním mysli a její schopnosti neustálé proměnlivosti, přináší možnost poznání naší skutečné podstaty coby jedince a zároveň jako lidstva.   

Díváme tváří v tvář obnažené realitě, odpadkovému koši, informačnímu smetišti plnému různých zpráv, myšlenek, událostí, řešení, slibů, plánů, lží a dalších chrlených lží, pomluv, polopravd, mezi nimž je na rozumové úrovni těžké rozeznat myšlenky a informace pramenící z čisté a závislostmi nezatížené podstaty. 

Těžce přijímáme fakta, že "věci a myšlenkové koncepty", které nám systém "poskytuje", ve skutečnosti nejsou naše, že si nás pouze kupuje a že ve chvíli, kdy se začínáme osamostatňovat, bere si je nazpátek.

Díváme se z očí do očí klamu a lžím o nás samotných. Jako bychom stáli v nikde nekončící iformační mlze a nezbývá nám nic jiného, než přijmout sami sebe, začít se vnímat, začít žít a vymezit se vůči všemu, co v nás vyvolává nepříjemný chaos. Kvadratura mezi Saturnem a Uranem je symbolem tarotové padající věže. Svým planetárním vlivem na psychické i fyzické úrovni nabourává naši tendenci k pohodlnosti a bezmyšlenkovitému konzumnímu životu na všech úrovních (hmoty, těla, bohatství, hojnosti, pocitu moci, vlastnictví, emocí a dalších požitků).

Nezapomínejme, že jakýkoli systém ochraňuje pouze a jenom sám sebe.Dnešní novoluní ve znamení Ryb uvolňuje uvědomění si jednoduché pravdy: Pokud na vnitřní úrovni klademe sami sobě překážky, kterými bráníme přirozenému a hlavně radostnému životu a vývoji, nezbývá nic jiného, než, aby se objevily na úrovni vnější, například formou nemoci, nedostatku financí, nemožností potkat partnera, pocity samoty, deprese, injekční stříkačkou s jakousi tekutinou, která nám ve skutečnosti nahrazuje náš citový život a laskavý přístup k nám samotným, který jsme přestali žít, formou vládních restrikcí a dalších projevů. Nemoc je jako náš partner/ka, nutí nás, abychom se jí začali zabývat. Objevuje se, když žijeme v traumatech a nedostatku týkajících se základních mezilidských vztahů.

Během dnešního dne se otevírají vrátka našeho podvědomí a touhy po skutečném a radostném životě ve zdraví. Víc, než kdy jindy můžete uvidět svá traumata a konfrontovat se s nimi. Pokud řešíte vnější intenzivní záležitosti, mohou být jakéhokoli druhu, udělejte si chvilku čas a podívejte se, kde ve skutečnost stojí trauma a kde stojíte fyzicky a pocitově vy. Zeptejte se ho, co po vás chce a domluvte se s ním. Řekněte mu, jak chcete žít a co si přejete. Když vám to nepůjde, dělejte celý den pouze to, co se vám chce, i kdyby to bylo jenom sezení v křesle, nechte proudit tělem své pocity a sledujte je.

V příštích čtrnácti dnech se začne měnit celková atmosféra ve společnosti. V tuto chvíli je na vás, jak se rozhodnete, jaký životní plán a čí přání chcete dál žít. 

Nezapomeňte, že váš život je to, co z něj uděláte ...

Přeji vám hodně radosti, štěstí a lásky. Zdeňka Svobodová

"Vnější zákazy nebo hojnost vnímáme a rezonujeme s nimi pouze tehdy, když jsou součástí našeho nitra".