Pluto v Kozorohu ... symbolika

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Naší povinností je v životě nalézt pravdu o nás samotných jako o individualizovaném projevení archetypu s názvem lidstvo. Když započnete tuto reorganizaci, zjistíte, že se postupně osvobozujete od nutnosti identifikovat se skrze někoho jiného - a vaše radost z divadelního umění a zábavy nabere větší upřímnosti, neboť budete více a více schopni se bavit a ocenit ho pro umění samotné. Umění žít znamená zjistit koho a co si uvědomujeme ze sebe samých. (Elman Bacher) 

Tranzity Pluta 2020 - 2023:

30.4.2020 Pluto začátek retrográdního

13.10.2020  22°Kozoroh 31' začátek direkce

28.04.2021 26° Kozoroh 49' začátek retrogradity

29.04.2022 28°Kozoroh 36') začátek retrogradity

09.11.2022 26 Kozoroh 07' návrat do direkce

23.03.2023 první vstup do Vodnáře

01.05.2023 00° Vodnář 22' začátek retrogradity

11.06.2023 návrat do Kozoroha

11.10.2023 27°Kozoroh 54' návrat do direkce

02.05.2024 02°Vodnář 06' návrat do retrogradity

12.10.2024  29°Kozoroh 39' návrat do direkce

20.11.2024 (12:00) vstup do Vodnáře

Planeta Pluto byla objevena ve stejnou dobu, kdy byl ohlášen objev elementárních částic a zveřejněna Jungova teorie podvědomí. Pluto dokáže vyvinout pozoruhodnou energii, ať už vládne postavám temného podsvětí, fanatikům a teroristům, nebo reformátorům společnosti, jejichž krédem je všeobecné dobro. 

Jeho vliv vnímáme skrze konfrontaci se skrytými motivacemi, mocenským přístupem.

Působí na úrovni kolektivního nevědomí. Tzn.: na základě vnějších událostí jsme nuceni vrátit se sami k sobě, přijmout vlastní potřeby a individualitu (Venuše) a novým, kreativním a zdravějším způsobem je začít prosazovat, navazovat nové vztahy (Mars) ve vnějším světě (Jupiter, Pluto, Saturn). 


Rok 2020: Počátek nového světového uspořádání.

Cykly související s Jupiterem, Saturnem a Plutem dosáhnou svého vrcholu v konjunkci těchto tří planet na přechodu od Kozoroha do Vodnáře v roce 2020. Pluto se sice ještě zdrží v Kozorohu do roku 2023, ale ve světě se prosadí nové uspořádání, jež je výsledkem procesů probíhajících v letech 2010 - 2020.

S touto konstelací je spojená změna paradigmatu, který stanoví nová měřítka pro třetí a čtvrté desetiletí 21. století. Zároveň započne nový cyklus růstu, jenž bude provázen na politické rovině systémovými změnami ve velkém stylu. V těchto letech se rozhodne, který národ se stane vůdčí světovou velmocí a které politické a ekonomické ideologie se prosadí jako určující. (Marcus Jehle - ASTROCYKLY)


Hádes
Hádes

Vhled do významu planety Pluto na základě zkušenosti s astrologických konstelací:

Planeta Pluto po nás vyžaduje absolutní přijetí sebe sama, všude, kde jdeme sami proti sobě, proti potřebám vlastní duše a těla, prostřednictvím jeho vibrací čelíme překážkám, které mohou končit i fyzickou smrtí.

pokud jeho výzvu přijmeme a zvykneme si na proměnlivost jevů a vlastní chybovost s tím, že je budeme cyklicky vědomě 

zpracovávat na fyzické a psychické úrovni, zažijeme úžasné pocity lásky, sounáležitosti a vlastní moci nad svým životem. 

Ve chvíli, kdy budeme chtít zneužít jeho významu k vlastnímu prospěchu na úkor vesmírných cyklů a přírodních zákonů nebo se této tendenci ve společnosti nebudeme aktivně bránit, dostaví se nemoci, přijdeme o poslední pocity radosti, naše těla "selžou".VÝZNAM RETROGRADITY PLUTA:

V průběhu zastavení pohybu, retrogradity planety Pluto (zpětný pohyb) až do jeho do návratu do direkce, je možno lépe pochopit problémy, jichž se symbolicky její postavení nebo tranzit v horoskopu týká. Ukazuje na oblasti, ve kterých se teprve za delší dobu dosáhne rovnováhy. Téma je jakoby zbržděné, zastavené, aby jsme jej mohli v jejím průběhu zpracovat na hlubší psychické i fyzické úrovni, abychom si

všimli nepoznaných oblastí, celému tématu porozuměli a propojili hmotnou stránku našeho života s naším skutečným dobrým já. 

V období retrogradity Pluta znamením Kozoroha 29.04.2022 - 09.11.2022 čelíme tomu, abychom překročili sami sebe svými vlastními silami, abychom přestali reformovat vnější svět a zaměřili se čistě na sebe sama, vlastní potřeby a začali je prosazovat společně s ostatními stejně nastavenými lidmi. Teprve potom se začne měnit svět vnější. 

Pluto začíná přímý pohyb: 09.11.2022.  


Pluto, hlubinná transformace - vyrovnávač: 

V mýtu o Persefoně využila Afrodíta Pluta k dosažení svých záměrů - uchvátit nevinnou a naivní dívku Koru a zasvětit ji do jiného rozměru života. V tomto smyslu se Pluto chová jako vyrovnávač; kdekoli v horoskopu tato planeta tranzituje, tam je nám odhalován jiný rozměr nás samotných, rozměr, který jsme přehlíželi nebo popírali. Pokud jsme příliš ztotožněni s "mužským" principem neboli "animem" (moc, sebeprosazení a vnější úspěchy), tranzit Pluta nás může naší moci zbavit a donutit nás hlouběji se zkontaktovat s "ženskou" částí života (animou) - sférou duše, pocitů a vztahů. Pokud jsme příliš ztotožněni s animou a svou identitu převážně odvozujeme z toho, jakými nás potřebuje či chce mít druhý člověk, pak nás Pluto může tohoto vztahu zbavit, abychom museli zjistit, kdo jsme sami o sobě. Pokud jsme jakkoli zbytněli a věříme, že jsme bohy nebo nadlidskými bytostmi - Pluto nás srazí na kolena. Pokud zase nekriticky přijímáme hodnoty naší kultury a společnosti, Pluto nás zkonfrontuje s volbami a pokušeními, které od této normy uhýbají a ukáže nám (k našemu zděšení a  

překvapení) jiné dimenze naší povahy a jiné způsoby, jak žít život, které jsou radikálně odlišné od těch, které se nám snažili vštípit rodiče či společnost.
Pluto je též mstivý strážce zákona přírody. Každá živá věc má své místo a hranice; pokud tyto hranice příliš překročíme, velký tranzit Pluta na nás vyšle Fúrie. Pluto tak může činit skrze nemoc, kdy jsou bolest a ztráta zdraví poslové, kteří nám sdělují, že se někde sešlo z cesty, že jsme nějakým způsobem v nerovnováze. Pokud jsme předchozí varování ignorovali, použije Pluto tělo, aby nás přiměl poslouchat. Nemoc může být jedinou cestou, kterou má Pluto k dispozici, aby nás silou otevřel a změnil. Nemoc vytahuje toxiny a jedy v nás ukryté na povrch, aby mohly být zničeny a naše tělo uzdraveno. V některých případech může pročišťující nemoc tohoto druhu doprovázet nebo usnadňovat psychologickou regeneraci dlouhotrvajících emočních komplexů a poruch. 

Howard Sasportas, The Gods of Change/https://plutoquest.blogspot.com/2013/


"Žádný systém nemůže fungovat lépe, než jeho jednotlivé prvky."