Přání do Nového roku 2021

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Přeji vám krásný Nový rok 2021.

V tomto článku se nebudu zabývat astrologickou prognózou na rok 2021. Minulý rok nás události, které jsou řízeny lidmi, nikoli přírodními zákony, uvedly do stavu nejistoty, zklamání, k roztažení roušek iluzí o lidském světě, ve kterém jsme dosud žili.

Nechci zde opakovat témata, která jsou zveřejňována formou  různých astrologických videí a článků. Opakovala bych pouze to, co už bylo dávno řečeno.

Mým cílem je najít prostřednictvím astrologických symbolů cestu, jakým způsobem můžeme každý z nás ovlivnit plány jedinců a rozhodnutí, kterým jsme každý osobně a zároveň jako lidstvo vystaveni.

Hlavním úkolem, na který je třeba se zaměřit, je najít sami sebe, vlastní prostor, jinak nás všechna rozhodnutí, která jsme nuceni dělat, zavedou na cestu proti nám, proti našemu zdraví a životu.

Tato cesta bude pro mnohé z nás velmi bolestivá. Je třeba se dívat a začít vidět, poslouchat a začít slyšet, uvědomovat si a zřít. Osvobodit vztah sama k sobě, uznat sama sebe jako plnohodnotnou bytost, přijmout se. Tento proces stejně jako každá léčebná procedura v první fázi otevírá bolest, před kterou jsme přežití našeho organismu chránili prostřednictvím ega tak, že jsme ji zasunuli hluboko do podvědomí. 

Během letošního roku se zaměřím na studium kvality Venuše, Saturna, Urana, znamení Býka a Vodnáře v horoskopech. Dovoluji si vám tímto předložit první úvahu s přáním z hloubi duše, aby vám moje práce pomohla se ve vašich životech orientovat  a rozhodovat tak, aby jste mohli být sami sebou.

V antické mytologii se Venuše zrodila z pohlavních orgánů Urana (vládce nad světem po prvotním Chaosu), který byl na popud vyčerpané matky Gaii kastrován Saturnem.

Astrologická vazba na princip Venuše (II. dům, Býk) vypovídá především o tom, jakým způsobem se vymezujeme vůči svému společenskému okolí, jak vymezujeme a obhajujeme svůj životní prostor a především, jak hodnotíme sami sebe.

Silné obsazení osy Býk - Štír se velmi často projevuje jako silná, nezlomná vůle, jejíž cílem je dosažení sebeurčení, sebeuskutečnění.

Princip astrologické Venuše je skrytý za neharmonickými psychickými stavy, které souvisejí s porušeným vztahem k vlastní vůli - jsou to především přemrštěné reakce na přání druhých lidí a příliš velká dobromyslnost, která neumí říci po překročení určité hranice NE. Touží po pochvale a uznání od svých přátel a nadřízených. Typickým následkem této nezdravé poddajnosti bývají časté únavy a stavy vyčerpání. Ztráta radosti ze života a energie. Patří sem také specifické strachy, které nemůžeme přesně pojmenovat - pocity,  dále izolace, žárlivost, závist, pomsta, nenávist, nepřejícnost a škodolibost. Člověku se zavírá srdce, je izolován od všeobjímající lásky, nemáme čeho bychom se dovolali, chřadne nám srdce.

Předveďme si tento proces na příkladu: Rozhodli jste se , že se začnete živit přednášením na různých internetových serverech, inspirováni a přesvědčeni mnohými kolegy a provozovateli těchto platforem o tom, že tím získáte dostatek finančních zdrojů a nových kontaktů zájemců o vaši práci. "Jsme přeci ve věku Vodnáře", internet je jeho hlavní komunikační doménou. Tito vyzyvatelé vám před nahráním veřejného videa předloží téma (první fáze postavení Jupitera ve Vodnáři), o kterém bude třeba mluvit. Sami k nim však nedošli na základě vlastního hledání a studia, pouze je narychlo načetli na webech ostatních kolegů (duševní vlastnictví je pro tyto "Vodnářské" typy směšná záležitost - pokud zveřejníme zdroj, ztratíme posluchače) .

Práce se vám začne "dařit", začínáte věřit (Jupiter). Vedle toho, že mystifikujete a matete spoustu lidí, kteří teprve začínají hledat svoji cestu, začínáte ztrácet sami sebe. Postupem času zjistíte, že jste vyčerpaní (II. fáze tranzitu Jupitera ve Vodnáři) . Lidé, kteří mají zájem o vaši práci, nemají zájem o vlastní osobní vzestup, pouze po vás chtějí, abyste vše vyřešili za ně, vaši vyzyvatelé po vás chtějí další a další informace (sami z toho totiž mají nemalý finanční profit ), ke kterým jste sami prostřednictvím svého přirozeného vnitřního vývoje ještě nedozráli.

Máte dostatek finančních prostředků, informací na internetu si můžete nabrat tolik, kolik potřebujete, peníze se hrnou, ale ztrácíte životní motivaci a energii. K těmto symptomům se často přidružuje další, který souvisí s nesprávným a nereálným hodnocením vlastních schopností, nazývá se komplexem méněcennosti. Jeden z nejvíce zažitých omylů laické veřejnosti je, že člověk s komplexem méněcennosti je zakřiknutý, pasivní samotář, který na co sáhne, to zkazí. To je pouze jedna z několika forem projevu takového komplexu. Daleko častěji však člověk maskuje tento komplex do hávu přehnané aktivity, která se správně nazývá kompenzační mechanismus komplexu.

Dospíváte do bodu, kdy musíte říct NE (Saturn ve Vodnáři) a vrátit se sami k sobě (Venuše - Býk).

Po určité době, po úprku k vlastní zahrádce a vnitřnímu klidu, samostudiu, povídání si se sousedy, přáteli a rodinou. Ano, použijete moderní technologie, které má ve svém vínku symbolicky planeta Uran. Lépe řečeno, již víte, k čemu jsou dobré. Na základě tohoto zklidnění dospějete ke zjištění, že práce s lidmi je skutečně to, co v životě chcete dělat, máte na ni talent, jste sami sebou. máte pročištěné přitahovací pole, inspirujete a léčíte své okolí. Konečně se vám začíná dařit (III. fáze tranzitu Jupitera ve Vodnáři).

Dovolila jsem si použít jeden z mnoha příkladů. Tematicky si můžete dosadit vlastní příběh, vlastní zaměření a talent. Průběh bude jisto jistě podobný.

Každému, kdo čte tuto moji úvahu, přeji hodně štěstí do Nového roku a především nalezení vlastní životní cesty, radosti z ní. Díky dosažení vnitřní radosti vás totiž neochromí žádný vnějším světem uměle vytvořený strašák. Vrátí se vám životní energie a zdraví, což je pro úplný start do Nového roku to nejdůležitější. Zdeňka Svobodová