Slunce konjunkce Saturn

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Naše nejhorší rány nás nikdy nepostihnou a většina všech utrpení spočívá v tom, že je předvídáme. ( H. de Balzac )

24.1.2021 (4:09) Slunce konjunkce Saturn 4° Vodnář 22':

Sabyánské symboly

HINDUISTICKÝ JOGÍN DEMONSTRUJE SVOU UZDRAVUJÍCÍ MOC.

Disciplinované používání duchovních energií při obnovování přírodní harmonie, narušené neharmonickými pokusy člověka transcendovat přírodu pomocí mentatu. ( Mentat je speciálně vyškolený člověk, který je schopen provádět matematické výpočty vyššího řádu a odhadovat logické příčiny a důsledky některých událostí.)

Civilizace znamená proces překonávání nutkavých a rigidních biologických popudů jemným a mentalizovaným užíváním všeho, co nelze mít pod kontrolou. Cílem skutečné civilizace - čehož je západní civilizace do značné míry jen karikaturou - je vývoj lidstva složeného z cílevědomých a zodpovědných 

jedinců, kteří se volně sdružují podle harmonických vzorců za účelem vytvoření širokého duchovního souzvuku vědomí, plně aktualizujícího potenciality obsažené v archetypu ČLOVĚKA. Proces individualizace a civilizace je plný nebezpečí, a po velmi dlouhou dobu je zatížen karmickými stíny a důsledky individuálních a kolektivních úchylek a zvráceností. Takové důsledky mohou mít často za následek nemoc. Je duchovní povinností jedinců, kteří se mohou a umějí napojit na širý rezervoár duchovních sil, prostupujících naši planetu, aby užívali těchto energií  léčení svých méně šťastných druhů.

Symbol se vztahuje k technice, která může být použita nejen k léčení psychických chorob, ale i ke "scelování" čehokoli, co ztratilo přirozenou soudržnost kořenů a nedosáhlo ještě holistického stavu perfektní harmonie a identifikace s "božským" celkem. Je třeba sebediscipliny, jasné a ryzí motivace, soucitu, víra v božský řád - a ZAMĚŘENÍ DUCHOVNÍ ENERGIE.


Astrologický text:

Konjunkce Slunce se Saturnem ve Vodnáři je krátkodobý aspekt, Slunce se ve znamením Vodnáře nachází 31 dní. Jako každá konjunkce má vlastnost, která se týká zrodu nového způsobu myšlení, v dnešním případě především uvědomění. Jsme konfrontováni s vědomím našich vlastních omezení. Planeta Jupiter se nachází 4° před Saturnem.

Je důležité, čemu v tuto chvíli budete věnovat pozornost, jaký způsob života si vědomě zvolíte. V tuto chvíli můžete vnímat a vidět nejjemnější věci, ještě ne fyzické, protože ještě nebyly zaznamenané mozkem, a jejich přijetím nebo ignorancí vůči nim ovlivnit další dění života vlastního i celé planety. Optický vjem se nachází v bodě, kde se optický nerv stýká s mozkovou buňkou, kterou se chystá informovat - čím ji necháme informovat? Viry jsou výměšky otrávené buňky - zamyslete se. Nezapomeňte, že základem pro to, aby na nás někdo používal svoji moc, jsme my lidé, nikdo jiný. Je důležité, čemu věnujeme pozornost. Kam a na co se naše oči dívají, tím je ovlivněná naše mysl a celé tělo. 

Pracovitá, důsledná a skromná Venuše v Kozorohu nám říká, že je potřeba kráčet zodpovědně krůček po krůčku, nenechat se ovlivňovat vnějšími ataky a trpělivě formovat vlastní představu života prostřednictvím zklidnění a uzemnění. Věnujme se každý z nás činnostem, které naplňují náš život. Někdo z nás rád maluje, píše, jiný sportuje, další chodí do přírody, ti bojovnější z nás demonstrují, jiní pracují s energií, prodávají potraviny, pracují ve zdravotnictví ... Každý z nás tím, že se zabýváme činnostmi, které jsou v souladu s naším nitrem a nenecháme se ovlivnit vnějšími vlivy, dáváme základ nové společnosti. 

Díváme se na svět, ve kterém jsme do této doby žili a který jsme nechtěli vidět. Jsme konfrontováni s vlastními strachy,  

vlastními omezeními a s představou toho, že náš život za nás rozhoduje někdo jiný - politici, internet, facebook, sousedka, máma, táta, Bill Gates. 

Jako lidstvo máme spoustu životních zkušeností, díky kterým se můžeme rozhodnout, jak budeme žít dále, jaký začneme manifestovat život (Mars v Býku). Jakou emoci si zvolíme? Strach a bezmoc nebo rozhodnost a chuť svůj život smysluplně tvořit? Podle tohoto přístupu se zformuje vaše budoucí realita. Podle toho potkáte ostatní stejně smýšlející lidi. Znamení Vodnáře v našich podmínkách vládne nejchladnějšímu období v roce. Dříve v tomto období chodili lidé do lesů sbírat spadané uschlé větve ze stromů.

V přeneseném významu se nacházíme v bodě, ve kterém si uvědomujeme naše vlastní omezení, která je potřeba již opustit. Jsou suchá, jako uschlé odumřelé větve stromů. Uran, Mars a Černá Luna v Býku nás konfrontují s existenčním strachem a s formováním reality. Proto je na nás vyvíjený takový silný tlak a jsou více a více omezovány naše osobní svobody. Jsme záměrně odpojováni od vlastního nitra, pocitů a radosti.

Je pouze na nás, jaký život si zvolíme - vliv osy Býk  - Štír, život nebo smrt. Nemusíme se bát, protože nejsme nikdy sami. Planety tranzitující znamením Vodnáře rezonují na úrovni celého lidstva. Po zdravém a spokojeném životě touží celá planeta, nikoli pár zbohatlých jedinců. Je pouze na vás, jaké emoce a poté myšlenky zrealizujete a zarezonujete tak s ostatními lidmi na celém světě (Jupiter ve Vodnáři), jestli to bude strach anebo radost a chuť tvořit aktivně vlastní život. Přeji vám krásné dny a radost z objevování nových možností a vztahů. Zdeňka Svobodová