26.3.2021 Venuše konjunkce Slunce (6:10) 5° Beran 46':

Každá konjunkce - novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.


Astrologická Venuše coby "mladší sestra Země". Patří k ní potřeba uspokojení všech smyslů, které jsme schopni si uvědomit a láska sama k sobě. Kvalitou přístupu sama k sobě se energeticky propojujeme s veškerým životem na zeměkouli a ve vesmíru a následně jej na mikro i makro úrovních ovlivňujeme. Osa Býk - Štír (Uran a Černá Luna v Býku)

Sabyánský symbol:

ČTVEREC, JEHOŽ JEDNA STRANA JE JASNĚ OSVĚTLENA.

Emocionální touha existovat jako osoba, konkrétně a pevně.

Tato touha po individualizaci zpočátku působí jak jednostranné puzení k určitému cíli. Každá emoce je zpočátku majetnická, a každý kulturní projev projev působí na principu výlučnosti. Vše, co nespadá pod kmenovou oblast (jedna krev, jedna země, jeden národ) je potenciálně nepřátelské. Je to nevyhnutelná fáze, neboť - stejně jako v případě "ženy vynořující se z moře" - první stupínky při vytváření vnitřní stavby integrované bytosti jsou velmi vratké a mohou být lehce kdykoli strženy zpět do chaosu, do prenatálního, neindividualizovaného stavu širého lůna přírody či nezformovaného kosmického prostoru.

Symbol předkládá téma, které bude v této sekvenci dialekticky rozvinuto - a to v dialektickém procesu o pěti fázích: JEDNOSTRANNÉ TÍHNUTÍ K VNITŘNÍ STABILITĚ.


Rozhodnutí o tom, kam se bude ubírat náš život je pouze na nás. O zdraví našeho těla, mysli a duše (Venuše - Uran - Neptun) rozhodujeme pouze my.

Žijete podle vlastní duševní potřeby, nebo celý život naplňujete přání a představy někoho jiného? (Neptun v Rybách) 

Vše je pouze na vás. 

V životě se vám plní vše, na co myslíte, co si přejete nebo čeho se bojíte.

Pluto: 26° Kozoroh 33' 

POUTNÍCI STOUPAJÍ PO STRMÝCH SCHODECH, KTERÉ VEDOU KE SVATYNI NA HOŘE.

Vzestup individualizovaného vědomí k tomu nejvyššímu, čeho dosáhli duchovní vůdci příslušné kultury.

Hodně toho dnes slýcháme o tzv. "vrcholných prožitcích",, tento symbol nám však říká, že do velmi značné míry  závisejí na tom, vydáme-li se cestou, jíž se mnozí prodírali před námi pod vlivem velkých Učitelů a Mudrců naší rasy. Svatyni buduje nezlomné zaujetí, snad celých generací. Pouť je posvěcena oddaností mnohých, i když každý člověk má svůj vlastní  vrchol hory, kde nachází to, co se jemu zdá být jediným a transcendentním zjevením.

Jsme zde svědky vzestupu lidského vědomí: předešlý symbol se týkal něčeho, co by se dalo nazvat "sestupem" energií přírody, které, jako voda, splývají dolů, k nižší úrovni intenzity.  Nejvyšším úkolem člověka je planout a stoupat vzhůru jako oheň živený vizí, kterou sdílí se svými druhy. Klíčovým slovem je DOBÝVÁNÍ VRCHOLU.