28.3.2021 úplněk

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili/"uviděli".

V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím roztočit spirálu našeho života, tuto zkušenost realizovat v každodenním životě, otevřít se novým, nám neznámým možnostem a posunout se dál ...  


ÚPLNĚK 28.1.2021 (9:20) osa mistrovství Váhy - Beran vztah těchto znamení aktivně působí na okolní svět. Je to vztah mezi rozhodným činem a oduševnělou moudrostí.

Naše vědomí (Slunce v Beranu) je násilně nuceno věnovat se vnějším vlivům - media, internet, sehrané násilné scény na demonstracích, válečné hrozby, očkování, testování, obcházení základních lidských práv a další útoky. 

Venuše v konjunkci se Sluncem a Chironem v Beranu v každém z nás probouzí různé emoce, jejichž základem je nespokojenost s vlastním životem, s kvalitou jeho směřování.

Znamení Berana je přímočaré a bezelstné, jeho prostřednictvím se učíme nebát se vlastní cesty, stát si za svými představami o životě a naplňovat je bez ohledu na okolí. Tento přirozený energetický tok byl po staletí zneužíván a použit proti harmonickému fungování základních životních principů ve společnosti. 

V období dnešního úplňku se aktivuje přirozená sebeléčivá síla, rozhodnost a schopnost každého z nás je realizovat na všech úrovních života. Prostřednictvím nutkavých pocitů a touhy po radosti a harmonii stojíme před jedinečnou možností týkající se realizace touhy po propojování a komunikaci s ostatními k dosažení našeho cíle, společné představy o způsobu života, po kterém všichni toužíme.

Luna ve Vahách dává přednost diplomacii, jemnosti a klidu. Probouzí v nás nechuť k disharmonii. Luna v horoskopu představuje lid. Ve Vahách se objevuje celá paleta možností, jejichž cílem je cesta, jak změnit náš život. Stojíme ve fázi, kdy minulost je již nefunkční, takže je zbytečně zavádějící se k ní vracet. Pokud však nemáte ještě vědomě zpracovaná nějaká témata a jste rozhodnuti se s nimi nadobro rozloučit, je v současnosti snadné je energeticky vyčistit (Merkur konjunkce Neptun v Rybách) a posílit tím vnímání vlastní intuice.

Ve společnosti se objevují možnosti, jak se vyhnout konfliktu a také skutečnost, že síla není pouze na jedné straně. Mince má vždy strany dvě a je jedno, jaká témata dosadíte. Dneska si volíme slovo láska (Venuše - Váhy) na straně jedné a bojovnost (Mars - Beran) na straně druhé. 

Prostřednictvím kvadratury mezi Merkurem v konjunkci s Neptunem v Rybách a Marsem tranzitujícím znamením Blíženců se vše děje ve velmi v rychlém sledu. Tento pohyb dává v celosvětové šachové partii možnosti oběma zúčastněným stranám odhalit všechny skryté motivace, realizovat se a adekvátně reagovat. Aktivované planety Venuše, Luna a Neptun zde zvyšují potenciál harmonie, bezpečí, klidu, ochrany a obrany těchto principů a tím posilují schopnost diplomatického vyhýbání se útokům na úrovni světové i osobní.

Zvyšuje se princip lidskosti.

Konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách zesiluje vliv intuice a duševní inspirace každého z nás. Poslouchejte tento vnitřní hlas, otevírá cestu srdce a pravdy. Mars v Blížencích umožňuje emoční a pohotové reakce vedené principy znamení Vah a planety Venuše. 

V grafu dnešního úplňku se objevuje obrazec vzdušného draka pod vlivem Luny ve Vahách. Konfigurace planet ve tvaru draka zesiluje energetický vliv a silně působí na atmosféru ve společnosti a na naše podvědomí.

Váhy, coby vzdušné znamení posilují potřebu a schopnost komunikace, propojování, aktivace intelektu a všestrannosti s potřebou působit na okolní svět a dávat myšlenkové podněty.

Pokud máte chuť dneškem nastartovat život směrem k harmonii, potřebujete začít vnímat lásku a krásu, dejte přednost situacím, jejichž prostřednictvím je můžete prožívat. Hvězdy jsou vám nakloněny. Průběh tohoto procesu bude do budoucna pomalý, ale je velice důležitý, současným postojem ovlivníte energeticky nejen vlastní život a jeho existenci, ale také průběh ostatních události ve společnosti, které nás v tomto roce ještě čekají a dějí se pouze setrvačností vlivů z minulosti.

Změna začíná u vás samotných. 

Přeji vám odvahu najít vlastní svobodnou cestu a odvahu vymezit se, dále hodně nových láskyplných prožitků a nových naplňujících situací a vztahů. Zdeňka Svobodová


Slunce 8° Beran 19':

VELKÝ DÁMSKÝ KLOBOUK SE STUHAMI, KTERÉ POVLÁVAJÍ VE VÝCHODNÍM VĚTRU.

Ochrana a duchovní vedení při vývoji vědomí.

Tomuto poněkud zvláštnímu obrazu lépe porozumíme, pokud, nezatížení jakýmikoliv úsudky, jasně analyzujeme každý jeho daný rys, Znovu zde máme ženu; nyní už s hlavou pokrytou velkým kloboukem - ochranou před přírodními silami, tedy před chladem, anebo před pronikavými slunečními paprsky. Na této emocionálně-kulturní úrovni jsou mentální procesy zatím velmi málo rozvinuty; potřebují proto ochranu před elementárními silami života, Přílišná otevřenost energiím Nebes vůči "duchovní" úrovni může vést k nejrůznějším obsesím. Dále máme v symbolu dosti silný vítr, tedy aktivitu určitých nad-hmotných, zejména psychických sil. Jsou původem z Východu, tradičního to sídla produchovňujících a tvůrčích transformujících vlivů. Ženin klobouk je ozdoben stuhami, které mu dávají možnost nejen reagovat na vítr, ale i určit, odkud vane. Jinými slovy, obraz symbolizuje stav rozvoje vědomí, s němž jsou rodící se aktivní síly myslí jak chráněny, tak ovlivňovány energiemi duchovního původu. To naznačuje zkušební stadium procesu individualizace. Na dosud velmi ovlivnitelnou bytost (žena) působí pod ochranným vedením duchovní síly.

V symbolu vidíme, jak produkuje určité okolnosti, které vyžadují OCHRANNÉ FORMY (poskytované kulturou a etickými normami) a VNÍMAVOST vůči duchovním energiím.

Luna 8° Váhy 19':

HOŘÍCÍ KRB V OPUŠTĚNÉM DOMĚ.

Je třeba si uvědomit, že i během těch nejpustějších období je duchovní síla stále připravena přivítat a zahřát vrtkavé vědomí, vracející se ke středu.

Dokud oheň Duše v lidské psýché úplně nevyhasne - což je vzácný a tragický jev - je tu stále naděje na zotavení a na nový začátek. Mnoho žáků pociťuje nutkání opouštět svůj duchovní zápas, dokonce i poté, co procítili jsoucnost bytí. Přesto však "domov", který je jednou přijal - guruova láska - zůstává připraven přivítat návrat "marnotratných synů".

Symbol v jistém smyslu uvádí do vztahu vizi, vyvolanou kontaktem s inspirovaným člověkem, s reakcí jako jeho strach či šok, jež po takovém kontaktu může nastat. Hluboko v opuštěném velkém snu zůstává nepostižené vřelé "cosi": vždy znovu se rodící NADĚJE začít znovu.