Venuše v horoskopu ČR

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Venuše (Afrodíta), její astrologická symbolika:

Každá bytost, která se narodí, chce přijímat a vydávat lásku. Je - li jí to odepřeno, začne se proti tomu, čeho se nemůže účastnit, ohrazovat a bránit, začne si žít sama na svém písečku.

Kdykoli se člověku zavře srdce, je izolován od všeobjímající lásky, nemá, čeho by se dovolal a jeho bytost chřadne.

Pozitivně: sebeurčení a sebeuskutečnění, důvěra a sebedůvěra, radost ze života, konfrontace, vztahy, účastenství, láska, univerzalita, vnitřní vyváženost a jednoznačnost, stabilizace, vymezení vlastní bytosti vůči okolí, uvědomění si vlastní vůle a vlastní hodnoty, kreativita, krása, umění.

Negativně: únava, nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, nezdravá submisivita, žárlivost, závist, pomsta, nepřejícnost, škodolibost, podezírání, nedůvěřivost, hamižnost, nerozhodnost, nespolehlivost, přetvářka, "vykřičené domy".Venuše národa ČR v pátém domě horoskopu.

Pozitivní vliv: rozvoj umění, národní slavnosti, sebedůvěra národa, zrušené smlouvy, které však přináší užitek, sociální život, reformy ve prospěch života, zábavy, mír a spokojenost. 

Negativní vliv při poškození škůdci nebo kvadraturou, opozicí ...: nouze, nehody, útlak podstaty života, zločiny proti životu.


Venuše republiky/národa je do 2.1.2021 kvadrátovaná Saturnem.

Saturnův vzkaz: národe, tak už se seber a začni na sebe myslet, použij všechna na zeměkouli existující práva na ochranu svého zdravého a přirozeného života, své vrozené imunity, nebo tě vnější vlivy smetou a tvá cesta k sebeurčení bude trvat dalších xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx let. Pokud nebudeš sám sebou, (pokud si nepřiznáš, kdo jsi a co potřebuješ ke spokojenému soužití), nejdeš v souladu s vesmírnými zákony, nemohu tě pustit dál a budu tě blokovat. Jsem zákon ve všech možných podobách, jsem tu pro všechny, záleží na tom, jak mě použijete, na vaší motivaci (Venuše).


Venuše ČR, Sabyánský symbol: 27° Váhy 52':  

ČLOVĚK SI ZAČÍNÁ BÝT VĚDOM TOHO, ŽE JEJ OBKLOPUJÍ DUCHOVNÍ SÍLY A POMÁHAJÍ MU.

Na všech úrovních existence si lze uvědomit, že člověk není nikdy sám, a "společenství", ať už viditelné či neviditelné, podporuje jeho snahy.

Každý individualizovaný organismus je součástí většího organizovaného celku, ať už si je či není vědom jeho podpůrné síly. Člověk si však může svobodně vybrat, zda se vydá temnou cestou ego-izolace, která ho dříve nebo později vždy zavede do zkázy a ztráty sebe sama ve "hmotě".


Na animální úrovni je společenstvím celá biosféra; pro obyčejnou lidskou bytost je jím kmen či rodina, farnost či národ. Přesáhne-li jedinec své vědomí, možná si uvědomí přítomnost duchovního společenství, a to i za "noosférou" (jedinou Myslí lidstva), tj. říší ryzího světla "Nadmysli", o níž mluví koncepce "Bílé Lóže".

Člověk, který alespoň někdy přesáhl svět konfliktů, a alespoň na chvíli vnitřně prožil jednotu vší existence, si může v tomto stadiu uvědomit "příslušnost" k většímu celku. To vytváří stav VNITŘNÍHO UJIŠTĚNÍ.

Použitá literatura: Jan Frank: Moderní astrologie a hermetiky; Dane Rudhyar: Astrologická mandala