Vstup Jupitera do Kozoroha 2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

24.11.2019 (14:12) 28°Střelec 12': Došlo zde k významné konjunkci Venuše a Jupitera.

Pokud jste v průběhu dnů nastupující konjunkce prožili pocity spokojenosti a klidu, znamená to, že jdete cestou vnitřního vývoje, který koresponduje s vaším životním posláním. Věřte svému štěstí. V tomto období nás nevede způsob myšlení zaměřený na intelektuální analýzy a teorie, nýbrž pocity emočního uspokojení, díky kterým se v nás přirozeně uvolňují energetické bloky. Nenechte se vláčet systémovými nátlaky a věnujte a posilujte životní situace, ve kterých vnímáte život s emocionálním klidem a dotýkáte se pocitů štěstí. S pozdravem Zdeňka Svobodová

2.12.2019 (18:20): vstupuje planeta Jupiter do znamení Kozoroha (západní astrologie).

Jsme fyzické bytosti.

Ačkoli vám to může připadat samozřejmé, máme sklon zapomínat, co ve skutečnosti znamená být fyzickou bytostí. Jedním z nejdůležitějších aspektů fyzické existence je tlak. Pochopíme to, když si představíme pneumatiku automobilu. Sama pneumatika má vnitřní tlak vzduchu, který působí proti vnějšímu atmosférickému tlaku vzduchu. Jestliže je vnitřní tak příliš nízký anebo příliš vysoký ve srovnání s vnějším tlakem, vůz je při jízdě nestabilní.

Vztáhnout to na lidskou bytost je docela jednoduché. Putujeme anebo žijeme s vnitřní představou o smyslu života a nás samých. To je náš "vnitřní tlak", který potřebujeme k tomu, abychom mohli reagovat na tlaky života ve světě lidí a věcí - na "vněší tlak". Astrologicky představuje Jupiter vnitřní tlak, zatímco Saturn tlak vnější; a my nemůžeme, ani bychom neměli, uvažovat o jednom bez druhého. Když je náš vnitřní tlak anebo víra příliš nízká, pak každodenní tlaky našich všedních životů začnou být nesnesitelné - nakonec nás mohou dokonce rozdrtit a vyřadit z "cesty". Naopak, když je náš vnitřní tlak příliš vysoký nebo máme přehnané představy o svých schopnostech či


 vyhlídkách, pak to, že budeme ignorovat omezení, která nám vnucuje vnější tlak (což zahrnuje i naše fyzické tělo), způsobí, že se vyčerpáme anebo vyhasneme. Jinak to musí vnější tlak nějak kompenzovat - například nás dostane do konfliktu s nějakou autoritou nebo s někým, kdo na nás má vliv. 

I na tuto situaci lze aplikovat metaforu pneumatiky, protože nižší tlak v pneumatikách je bezpečnější, neboť lépe přilnou k povrchu vozovky (například při jízdě na mokrém povrchu), ale spotřebovává se více energie, a to omezuje vzdálenost, kterou tímto způsobem můžeme vykonat. Při vyšším vnitřním tlaku mají pneumatiky horší přilnavost a auto spotřebuje méně energie - ale jízda je nebezpečnější. V obou případech máme nad vozidlem (tedy nad sebou samými!) mnohem menší kontrolu, obzvlášť pokud dojde k nehodě anebo k nepředvídané události.

Princip tlaku lze také vysvětlit na něčem, co se týká našeho vlastního fyzického zdraví a existence krevního tlaku. Při nízkém krevním tlaku se cítíme slabí a omdléváme, takže - psychologcky řečeno - potřebujeme "načerpat" silnější vědomí sebe sama, abychom se uměli vypořádat se životem. Může to také znamenat předstírání pokory (být obětí), abychom se vyhnuli sebeprosazování. Při vysokém krevním tlaku přehnaně kompenzujeme to, co cítíme jako tlaky vnějšího světa - a tak se potřebujeme uklidnit anebo polevit. V rámci ochranného mechanismu to také může znamenat předstírání vysokéh sebevědomí ... (Lyn Birbeck/Astrologie životní cesty).

Jaké chcete přijímat zákony? Zákony uměle vytvořeného systému anebo zákony práva na prožití přirozeného života?

Jupiter vás po celý rok povede k tomu, abyste energii, kterou vložíte do realizace vašich snů a plánů, použili na základě hlubšího smyslu. Pokud se vám podaří překonat strach ze ztráty a nejistoty, postupně se v průběhu dalších let začne formovat nový a šťastnější způsob vašeho života.

Jupiter konjunkce Pluto:

Hledání hlubokého smyslu, touha po moci.