13.9.2020 začátek direkce planety Jupiter

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Jupiter v Kozorohu:

Skupinové vystoupení, vůle k integraci pod centralizovanou kontrolou. Symbolizuje poptávku po aktivní síle, která by dokázala udržet skupiny pohromadě. Vědomí povinnosti, práva a pořádku.

"Růst skrze budování" 

Stojíme v období, ve kterém je zkoušená naše víra a naše sebedůvěra. Vše se děje na úrovni společenského života a jeho právního uspořádání. jako jedinci stojíme před rozhodnutím, čemu budeme věřit. Zda zůstaneme v zájmu vlastního domnělého pohodlí ve starém způsobu života a přesvědčení, které jsou již přežity, ať už chceme nebo nechceme. Jupiter v Kozorohu nás nutí neignorovat dění ve společnosti, ve které žijeme. Díky nekonečné rozpínavosti, nátlaku a nehorázné sebedůvěře některých našich spoluobčanů v to, že společenské postavení a finanční zabezpečení jim dává moc nad ostatními, stojíme před úkolem vzít za vše, čemu čelíme a čemu věříme osobní zodpovědnost.

Jsme nuceni pod nesnesitelným nátlakem opustit jeden soubor plánů a víry a hledat jiný, který nám poslouží a povede nás k dalšímu podlaží anebo k další kapitole našeho života. Základy, na kterých stavíme svůj život - náš kulturní původ - jsou

pravděpodobně dost dobré, svým způsobem. Tento pevný základ je tudíž něčím, na co se můžeme téměř vždy spolehnout, ať už je to určitý typ vzdělání, náboženství, společenská nebo profesní tradice, materiální blahobyt anebo něco docela neobvyklého. 

Jupiter v Kozorohu nás nutí k tomu, abychom nevěřili ničemu, co nelze dokázat. 

Nespokojit se s čímkoli, o čem "systém" řekne, že je to tak, a slepě se tomu přizpůsobovat. Jsme nuceni uvědomit si a střežit naši individualitu, pár osobních zvláštností, abychom neztratili pocit, že jsme sami sebou.

Je pouze na nás, zda se jedná o zvyk a jistotu, že náš postoj, takový kdy poslechneme bezmyšlenkovitě diktát a restrikce nám vnucované, nám zaručí společenské postavení a díky němu domnělou hojnost a klid ... nebo se rozhodneme požadovat splnění práva na náš svobodný život bez lží, manipulací, plnění spravedlnosti bez svévolného měnění  zákonů ze strany těch, kterým jsme dali hlasy, aby spravedlivě spravovali stát, ve kterém žijeme.

Na toto právo máme nárok bez výjimky ... toto je poselství Jupitera v kozorohu.


13.9.2020 (01:07') 17° Kozoroh 25'

UTISKOVANÁ ŽENA NALÉZÁ PSYCHICKOU ÚLEVU V NUDISMU

Únik ze svazujících společenských zábran a spoléhání na moudrost těla.

Pod tlakem různých náboženství, která stanovila ostrou a nezdravou dělící čáru mezi duší a tělem, vytvořila společnost striktní měřítka hodnot vztahujících se ke hře přirozených instinktů a glorifikovala je pod názvy "slušnost" a "umírněnost". Vzrůstající příklon k nudismu - který pochopitelně nemá co 

dělat s pornografickým "vystavováním" vlastního těla - je vítaným protestem proti depresivnímu a neurózy plodícímu puritánství minulosti. Muži a ženy požadují psychicky i fyzicky zdravou svobodu těla jako prostředek k překonávání pokrytectví a zábran společenského chování. 

Vidíme zde, jak naše společnost pokřivila a potlačila přirozenou aktivitu lidského těla a jeho citlivost vůči živlům. Je tu kontrast mezi zdravým a hravým mládím, a neurotickou podřízeností společensko-náboženské tradici. Symbol je voláním po PŘEKONÁNÍ ZÁBRAN.